Saturday, November 14, 2009

ILMU DAN AKAL

Secara semulajadinya, Islam telah memfardhukan kepada umatnya yang menganut agama ini agar menjadi umat yang sentiasa belajar yang mana ia akan meninggikan martabat orang yang berilmu serta merendahkan martabat orang yang tiada ilmu.

Ini kerana, agama ini bukanlah suatu adat yang dipindahkan dari satu generasi ke satu generasi yang lain atau meminta perlindungan daripada ahli nujum. Katakan tidak. sesungguhnya ajaran Islam adalah bersumberkan kepada Kitab Allah SWT iaitu al-Quran

No comments:

Post a Comment